Tietosuojaseloste

Rsult Oy:ssa käsittelemme henkilötietojasi EU: yleisen tietosuoja asetuksen (GDPR) mukaisesti. Tietosuojaselosteemme on aina julkaistuna ja käsittelemme kaikkia henkilötietoja lainmukaisesti.

Mitä tietoja keräämme ja mistä lähteistä

Henkilötietoja päivitetään ja käytetään ainoastaan laillista tarkoitusta varten. Käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan niihin tarkoituksiin, johon olet antanut suostumuksesi ja joista olemme kertoneet. Keräämme vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeen palvelumme kannalta ja johon olet antanut lupasi. Mikäli luovutat meille toimeksiantoon liittyen henkilötietoja, on meillä oikeus käyttää luovutettuja henkilötietoja toimeksiannon suorittamiseen. Keräämme myös digitaalisten kanaviemme kautta, esimerkiksi verkkopalveluiden kautta tai muista yleisistä lähteistä. Käytämme myös henkilötietojasi asiakassuhteiden hoitamiseen, viestintään ja kohdennettuun markkinointiin Rsult /Pro Cio Oy:n palvelumme koskien.

Miten suojaamme henkilötietojasi

Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti. Henkilötietoosi pääsevät käsiksi ainoastaan Rsultin henkilökunta ja nimetyt palveluntaroajat, joilla kaikilla on vaitiolovelvollisuus sekä henkilökohtaiset käyttöoikeudet. Sitoudumme pitämään salassa toimeksiantojen aikana saamamme liike- ja ammattisalaisuudet sekä muun kirjallisesti luottamukselliseksi määritellyn luottamuksellisen tiedon, emmekä luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toimeksiantajan erikseen antamaa lupaa tai toimeksiantoa.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin se on toimenkuvan ja palvelumme osalta tarpeen käyttötarkoitusta varten. Pystymme aina perustelemaan henkilötietojen säilytysaikaa. Jos henkilötietoja ei enää tarvita tai toimeeksianto päättyy, poistamme ne välittömästi. Säilytämme tietojasi ainoastaan niin kauan kuin lakien mukaiset vaatimukset niin edellyttää. Siirrämme tai luovutamme henkilötietojasi ainoastaan laillisista vaatimuksista ja jos olet siihen antanut lupasi.