Muuttuvassa maailmassa sopimusten elinkaaren hallintaan tulisi kiinnittää entistä suurempaa huomiota

12.10.2021 Mikko Paalasmaa

Verkottuvassa ja alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä sopimusten elinkaaren hallinta on yhä kriittisempää. Yrityskulttuurit saattavat syödä strategioita aamupalaksi, mutta hyvin hoidettu sopimusten elinkaari kutsuu muuttuvan liiketoiminnan kahville – ja tarjoaa vielä pullatkin

Vanhastaanhan on totuttu, että kun sopimus on saatu allekirjoitettua, se siirretään mappiin pölyttymään. Sitähän ei tarvita enää -eihän? Ja jos tarvitaan, tuntee jompikumpi sopimuksen osapuolista, ettei vastapuoli ole täyttänyt kaikkia sopimuksen velvoitteita ja sen selvittämien on juristin heiniä. Pahimmassa tapauksessa tilaaja on sopimuskauden umpeutumassa kilpailuttamassa toimintojaan eikä vanha toimittaja saa edes tarjouspyyntöä. Tilaaja luulee, ettei toimittajalla ole mitään uutta tarjolla ja toimittaja saattaa ihmetellä tilaajan radiohiljaisuutta.

Sopimuksen elinkaaren hallinta – Contract Lifecycle Management

Nykyaikainen sopimushallinta perustuu elinkaariajatteluun ja jatkuvaan parantamiseen, puhutaan Contract Lifecycle Management:sta (CLM). Se on ennakoivaa ja metodiin perustuvaa sopimusten hallintaa. Siinä sopimuksen tavoitteiden ja velvoitteiden täyttämistä seurataan koko sopimuksen voimassaolon ajan aina ensimmäisistä keskusteluista sopimuksen päättämiseen.

Tavoitteita ja velvoitteita tulisi tarkastella koko sopimuksen voimassaolon ajan ja päivittää säännöllisin väliajoin vastaamaan vallitsevaa tilannetta. Muutoin saatetaan päätyä tilanteeseen, jossa nykytila ei vastaa miltään osin sopimuksessa kuvattua. Toivottavasti kenelläkään ei ole enää kiveen hakattuja sopimuksia, joita ei voi muuttaa kesken sopimuskauden tarpeiden ja toimintaympäristön muuttuessa?

Sopimushallinta kuntoon – me autamme

Me Rsultilla uskomme, että asianmukainen sopimushallinta auttaa molempia osapuolia – niin ostajaa kuin myyjääkin. Ei ole kummankaan osapuolen etu, jos huono sopimushallinta lisää riskejä, syö katteita tai paras hyöty jää saamatta. Uskallamme väittää, että CLM:n käyttöönotto johtaa merkittäviin kustannussäästöihin ja toiminnan tehostumiseen. Pölyttyvätkö sinun sopimuksesi mapissa vai ovatko ne osa liiketoimintasi jatkuvaa kehittymistä? Pölyjä voit pyyhkiä, vaikka tarkastamalla ovatko olemassa olevat sopimuksesi linjassa keskenään ja vastaavatko ne liiketoiminnan tavoitteisiin esimerkiksi palvelu- ja vasteaikojen osalta. Muodostavatko sopimuksesi alihankintaketjuja, joissa et itse pääse vaikuttamaan syntyvän riskin suuruuteen?

Niin ja ne alussa mainitut liiketoiminnalle tarjottavat pullat ovat mm. nopeus ja joustavuus, arvon luominen, riskien minimointi ja taloudellinen kannattavuus.