RD velho: Velhot luovat älykästä maailmaa

12.6.2019 Mikko Paalasmaa

RD Velho: Velhot luovat älykästä maailmaa

RD Velhot ovat älykkään liiketoiminnan kehittäjiä sekä tuotekehityksen ja ohjelmistokehityksen ammattilaisia. Osaaminen kattaa muun muassa mekaniikkasuunnittelun, päästä päähän IoT- ratkaisujen toteutuksen, teollisen muotoilun, teknisen dokumentoinnin ja älykkäiden laitteiden sekä ohjelmistojen suunnittelun. Asiakasta tuetaan tekemään asioita fiksummin ja tehokkaammin digitalisaation mahdollistamin keinoin. Esimerkkeinä palveluntuotannon ja toiminnanohjauksen tehostaminen. Aina fiksummin toimiminen ei edes vaadi korkeata teknologiaa tueksi.

Business Designilla tukemaan asiakkaiden liiketoiminnan kehittämistä

Riku Rennicke, RD Velhon Myyntijohtaja : ”Velhojen DNA on pitkälti mekaniikkasuunnittelussa. Vuosien varrella osaaminen on laajentunut huomattavasti ja nykyään toteutetaan tietoturvallisia IoT- ratkaisuja sensoroinnista käyttöliittymiin saakka. Nyt haluamme olla mukana jo siinä vaiheessa, kun asiakkaalla ei ole vielä speksejä ratkaisutarpeeseen. Tässä vaiheessa on älyttömän tärkeää, että otetaan huomioon loppuasiakkaan/käyttäjän tarpeet. On ymmärrettävä, että kehitettävä tuote aidosti vastaa käyttäjien tarpeita ja että kannattavan liiketoiminnan edellytykset on olemassa ennen kuin tehdään investointeja varsinaiseen tuotekehitykseen. Koimme tarpeen lähteä hakemaan uudentyyppistä osaamista konsultoivaan myyntiin.”

Yhteistyö käynnistyi vuoden 2019 alusta, myynti tapahtui syksyllä 2018. Miksi valitsette meidät?

”Kylmäsoitollanne oli erinomainen ajoitus, kun juuri kartoitin vaihtoehtoja tulevan vuoden myyntikoulutuskumppanista. Siitä loppusuoralle jäi neljä kumppania, joista erotuitte sillä, miten hoiditte myyntiprosessia, joka oli ihan eri tasolla ammattimaisesti kuin muilla toimijoilla. Siitä jäi omaan povitaskuunkin oppeja, miten myyntiprosessia on syytä viedä eteenpäin, sain pointteja hinnan puolustamisesta sekä arvolupauksen generoinnista. Teidän molemmin puolin pöytää osaaminen näkyi siinä, miten aktiivisesti halusitte ymmärtää missä olemme ja mihin haluamme mennä ja vasta sitä vastaan teitte räätälöidyn tarjouksen, jota sitten iteroitiin jonkin verran.”

Aidot asiakkaat ja aidot caset erottavana tekijänä 

Nyt Business Design ohjelmaa on viety läpi 6kk ajan, minkä aikana Velhot ovat työstäneet todellisia caseja asiakkailleen. Riku: ”Yksi isoimpia eroja aiempiin kumppaneihin on, että nyt meillä on aidosti tuotu oikeat caset työpajoihin ja aitoja asiakkaiden edustajia fyysisesti paikalle. Tämän opin olemme kopioineet omaan toimintaan ja mm. omaan strategiapäiväämme toimme asiakkaita mukaan.”

”Muutosta on tapahtunut siinä, millä tasolla käydään keskustelua asiakkaiden kanssa.  Aiemmin tendenssinä on ollut mennä ratkaisuun nopeasti, tehty tekninen POC ja sitten yllätytty, kun hanke ei jatkukaan menestyksekkään teknisen pilotoinnin jälkeen. Nyt vahvasti lähdetään, sillä kantilla liikkeelle, että mitä liiketoiminnallista ongelmaa lähdetään ratkaisemaan, vai haetaanko uutta liiketoimintaa. Asiakkaan arvostus meitä kohtaan kasvaa, kun käydään tätä keskustelua ennen kuin mietitään miten asiaa kannattaa viedä eteenpäin. Meillä on selvästi parantunut kyky pyörittää keskustelua eri tasolla asiakkaan eri ihmisten kanssa, ollaan kovin tyytyväisiä siihen, että jutellaan entistä enemmän liiketoiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa.”

Yhteistyö jatkuu ja syksyn tavoitteena on lähteä kertaamaan, syventämään ja laajentamaan oppeja laajemmalle myyntiryhmälle. Vielä enemmän otetaan asiakkaita mukaan työpajoihin ja vielä enemmän uusia asiakas caseja. 

Rsult - RD velho: Velhot luovat älykästä maailmaa

Ratkaisemme muuttuvan maailman ja digitalisaation haasteita tarjoamalla asiakkaillemme ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden yhdistämällä liiketoiminnan kehittämisen, tuotekehityksen ja ohjelmistokehityksen. Ydinosaamisiamme ovat asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen, tietojärjestelmät ja ohjelmistot, mekaniikka, sulautetut laiteet ja muotoilu. Projekteissamme pidämme huolta laadukkaasta projektinhallinnasta, tietoturvan huomioimisesta ja käytettävyydestä.