Rsult - BSS - DEMOSIVU

’Both sides’ – Series: Keskustelua paremmista tarjouksista ja ratkaisuista

Sari ja Tomi paljastavat videolla myös yhden pahimmista ICT alan perisynneistä

Tässä jaksossa molemmilla puolilla pöytää keskustellaan mm. Mikä auttaisi toimittajaa tekemään vielä paremman tarjouksen asiakkaalle? Miten saada paremmin asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisua tehtyä? Missä vaiheessa kannattaa riskeistä keskustella?

Molemmilla puolilla pöytää:

Sari

Sarilla on laajalainen sekä myynnin kehittämisen että projektien, asiakkuuksien ja palveluiden johtamisen kokemus. Hän on intohimoinen asioiden edistäjä ja nauttii lopputuloksien aikaansaamisesta.

Tomi

Tomi toimii partnerina Rsultissa. Hän ’syö omia pillereitään’ sekä toimimalla Rsultin myyntijohtajana että osallistumalla aktiivisesti asiakastoimeksiannoissa asiakkaiden myynnin kehittämiseen.

Kommunikointi

Mikä parantaisi osapuolten välistä kommunikointia?
  • Kysymyksiä oletuksien sijaan!
  • Reiluus ja tasapuolisuus kaikille toimittajaehdokkaille saattaa jopa johtaa rajattuun ja vähäiseen kommunikointiin. Onko tämä reilua liiketoiminnalle jonka ongelmaa ollaankin usein ratkaisemassa?

Riskit

Kuinka vältetään riskimörköä?
  • Riskeistä puhuminen alkuvaiheessa auttaisi saavuttamaan yhteistä ymmärrystä.
  • Ostaja usein arvostaa riskeistä puhumisesta.
  • Välillä unohtuu, että riskeihin liittyy ansaita mahdollisuus – mitä isompi riski sitä isompi mahdollisuus kannattavuuteen.
  • Toimittajan kannattaisi miettiä eri toimitusvaihtoehtoja.

Resurssit

Kuinka hyviä tai huonoja ollaan molemmilla puolilla pöytää arvioimaan ihmisten käytön tarvetta?
  • Toimittajalla se on oleellinen osa tarjousprosessia ja tämän takia pidemmälle mietitty.
  • Ostajalla on usein vaikeampi arvioida ihmisten ajankäyttöä.
  • Yhdessä arviointi ihmisten ajankäytöstä johtaisi parempiin tuloksiin.