Hyvä ICT hallinta on liiketoimintalähtöistä

Helpommin sanottu, kuin tehty?

Hyvin hallittu ICT ansaitsee paikkansa liiketoiminnan rinnalla ja parhaimmillaan ICT:tä johdetaan osana liiketoimintaa. ICT voi myös luoda uutta liiketoimintaa, puhutaan disturptiosta ja digi -jutuista (eli vanhojen mallien häiriöistä ja ATK:sta), ajatuksena se että parhaimmillaa ICT:n avulla päästään markkinan epäjatkuvuuksien yli ja toimintojen digitoiminen tuo kustannustehokkuutta.

Valitettavan usein on kuitenkin niin, että ICT koetaan pelkästään tukiroolissa olevaksi toiminnoksi.

Meidän lähtökohtamme ICT hallintaan on se, että hyvällä hallintamalilla ja palveluiden hallinnalla ansaitaan ensi paikka liiketoiminnan rinnalle. Kun perusta on kunnossa on mahdollista tehdä myös digiloikkia. Perustan rakentaminen aloitetaan aina liiketoiminnan analysoinnista. Liiketoiminnasta määritellään sen luonne, tietointensiivisyys, kulu- ja katevirrat eli karkea business arkkitehtuuri.

Tietohallonnon prosessi- ja hallintamalleja on useita, meillä on käytännön kokemusta lukuisista erilaisista malleista. Kun karkea business arkkitehtuuri on selvillä voidaan valita ”sopivan kokoiset” ICT prosessi- ja hallintamallit – siis ei hallintaa hallinan vuoksi, vaan katse tiukasti liiketoiminan tarpeissa. Tämän vaiheen tarkoitus on varmistaa että perusta on kunnossa.

Seuraava vaihe on ottaa valitut käytännöt käyttöön ja tässä yhteydessä katse siirtyy myös eri vaiheisiin tarvittavan liiketoimintayhteistyön käynnistäminen.

Hyvin toimiva ja liiketoimintaa palveleva ICT sekä liiketoimmin ja ICT:n yhteiset käytännöt ja yhteistyö luovat hyvän kasvualustan ICT:n mahdollistamille liiketoimintainnovaatioille.