Onnistuneen ICT hankinnan tunnistaa siitä, että valittu ratkaisu tuottaa liiketoimintaympäristössään ne hyödyt, joiden perusteella hankintaan on ryhdytty.

Yksinkertaista, eikö totta?

Moni asia voi kuitenkin mennä pieleen. Hankinnan lähtökohdat voivat olla virheelliset, hankintaprojektia ei osata viedä läpi, käyttäjiä ei huomioida riittävästi, ratkaisun elikaarikustannukset yllättävät tai valitun ratkaisun kehittämien tai vaihtaminen on kallista.

Meidän tapamme varmistaa hankinnat on varmistua ensin lähtökohdista. Arvioimme kohteena olevien toimintojen luonteet (McFarlan), rakennamme kattavan mutta ei päälekkäisiä hyötyjä kuvaavaan hyötypuun tai -matriisin. Meille hanke on aina vähintään kolme projektia, ensi suunnitellaan, sitten toteutetaan ja viimeisessä vaiheessa viedään muutos kohti luvattuja hyötyjä. Liian usein hankinnassa keskitytään vain tuohon keskimmiseen toteutusvaiheeseen.

Jos koet pientäkään epävarmmuutta ICT hankintaan ryhtymisestä tai sen läpiviennistä, ota yhteyttä Mikkoon, voi olla että saat nopean avun tai tukevan turvan. Mikko osaa sammuttaa tulipaloja ja pelastaa kivillä olevia projekteja, mutta parhaan hyödyn saat kun olet riittävän ajoissa yhteydessä.

Rsult ICT hankinnan palveluita ovat mm:

 1. Liiketoiminnan strategian ja ICT toimintojen tarkastelu
  • Aina ei ole itsestään selvää miten ympärillä tapahtuviin liiketoimintamuutoksiin tulee reagoida yksittäisten järjestelmien tai järjestelmäkokonaisuuksien osalta
  • Rsult auttaa hahmottamaan onko liiketoimintatavoitteden, prosessien ja järjestelmien kesken epäsuhtaa ja miten asiat tulisi korjata.
 2. Muutoksen tuki
  • Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, ICT hankinta on aina toiminnan muutoshanke. Tyypillisesti liiketoimintahyödyn tavoittelu edellyttää ihmisten toimintatapojen ja työn sisällön muuttamista.
  • Otamme toimintojen uudelleen suunnittelun ja muutosten läpiviennin huomioon jo aikaisessa vaiheessa ja huolehdimme että muutosjohtaminen tapahtuu. Olemme mukana muutoksessa.
 3. Aikaisten kokeiluiden tekeminen (POC, MVP)
  • Konseptikokeiluilla (Proof-of-Concept) saadaan pienellä investoinnilla merkittävästi lisätietoa ajatellusta ratkaisusta
  • Kokeilun määrittelyt tehdään meidän kokeneiden konsulttien toimesta ja varsinainen rakentaminen teetetään ohjelmistokehittämien asiantuntijoilla, verkostossamme on n 1000 suomalaista ohjelmistoasiantuntiaa.
 4. Vaatimusmäärittely ja vaatimusten hallinta
  • Laadukas vaatimusten määrittely ja niiden hallinta on avain erityisesti aikataulujen ja budjetin pitoon. Toteutettiin projekti sitten vesiputousmallilla tai ketterillä menetelmillä, laadukas vaatimusmäärittely säästää ylimääräiseltä työltä.
  • Meillä on lukuisten isojen ja pienten hankkeiden kokemus vaatimusmäärittelystä ja niiden hallinannan menettelyistä. Mikolla on myös Certified Scope Manager -sertifiointi.
 5. Kilpailutus
  • Toimiitajien kilpailutus osana hankintaprosessia on omaa osaamistaan vaativa kokonaisuus. Kilpalutuksen strategia ja taktiikat vaihtelevat riippuen kilpailuttajasta, yksityinen tai julkinen toimija, hankinnan roolista suhteessa liiketoimintaan ja siitä kuinka tuttu hankinnan kohden on.
  • Meillä on vankka osaaminen sekä yksityispuolen että hankintalain alaisista kilpaiputuksista. Rsultin erityispiirre ”Molemmin puolin pöytää” hyödyttää hankkijaa kun tunnemme hyvin ohjelmistotoimittajien toimitatavat ja prioriteetit.
 6. Hallintamallit
  • Hankinnan onnistuminen mitataan vasta sitten, kun hankinnan perusteena olleet tehostumiset totetutvat ja on varmistettu että elinkaarikustannukset eivät pääse yllättämään.
  • Hyödyllisellä hallintamallilla pidetään huolta että tarvittavat menettelyt johdetaan liiketoiminnan tarpaista ja huomioidaan myös järjestelmien hallinnan kannalta oleelliset seikat