Toimintaa tukeva ICT investointi, ICT ratkaisun tai -ohjelmiston hankinta on toiminnan kehittämistä. Tekninen ratkaisu on vain yksi osatekijä onnistuneessa toiminnan kehittämisessä.

ICT Investoinnin suunnittelu, osaksi jo toimivaa kokonaisuutta muuttuu sitä monimutkaisemmaksi, mitä enemmän käytössä on järjestelmiä. Kohde toiminnan lisäksi pitää varmistaa toiminnnan muutosten vaatimus muihin yrityksen toimintoihin ja niiden käyttämiin järjestelmiin.

Elementtejä onnistuneeseen ICT-investointiin

Kohteena olevan prosessin luonteen analysointi auttaa hahmottamaan miten kyseistä prosessiä olisi johdettava ja millaiset järjestelmäratkaisut voivat tulla kyseeseen. Rsultissa käytämme prosessien luonteen arviointiin McFarlanin luomaa, ja sen tuoreempia variantteja, prosessien portfoliomallia.

Kokonaisuuden hahmotus tehdään kartoittamalla prosessit ja prosesseja tukevat järjestelmät. Muutoksen kohteena olevan prosessin ympäristöä on tunnettava niin paljon että voidaan suunnitella tarvittavat muutokset kohdeprosessia edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin. Teknisellä kartoituksella varmistetaan liittymien ja integraatioiden tarve.

Hyötyjen arviointi tehdään ajatuksella: ”Hyöty pitää olla mitattava, hyödyt pitää kartoittaa kattavasti ja ne ai saa olla päälekkäisiä. Hyödyn saavuttaminen edellyttää toiminnan tai prosessin muutosta. Prosessimuutosta tukee valittava ICT ratkaisu tai -muutos.” Ajattelun kiteyttämiseen käytämme arvopuu- ja arvomatriisi tekniikoita.

Investointilaskelmat kiteyttävät ICT investoinnin euromääräiset vaikutukset, hyödyt, investoinnin ja muuttuneen kulurakenteen. Taloudellisten suorien investointilaskelmien lisäksi arvoidaan myös investoinnin välilliset hyödyt ja kustannukset.