RALA – kohti digitaalista tulevaisuutta rakentamisalalla

Rakentamisen laatu Ry. Nimensä mukaisesti Rala auttaa edistämään suomalaisen rakentamisen laatua. Yli 20 vuoden ajan Ralan perustehtävänä on ollut rakentamisen läpinäkyvyyden lisääminen ja rakentamisosaamisen verfiointi. Konkreettisesti Ralan toiminta näkyy rakentamisen toimialassa niin, että laadukkaat rakentajat voivat hakea ja saada RALA-pätevyyden tai RALA-sertifikaatin osoituksena osaamisestaan. Rala tavoittelee rakentamisalan kehitystä myös digitaalisten palveluidensa avulla.

Tukea jatkuvaan kehitykseen sekä digimuutokseen

Ralan jatkuva palo kehittyä ja kehittää tuotteita sekä palveluita kohti digitaalisia palveluita ja tuotteita näkyy heidän intohimossaan kehittyä. Strategian kiteyttämiseksi sekä toiminnanhankkeiden edistämiseen tarvittiin oman osaamisen rinnalle luotettava kehityskumppani. Kumppani, jolla olisi ymmärrys liiketoimintaympäristöstä sekä missä kontekstissa sitä tehdään. Tämä mahdollistaisi kehittämisen intensiteetit ylläpitämisen oman perustoiminnon rinnalla. Ralalle tärkeimpiin kehitysalueihin liittyivät kehittämisen aikataulutukseen, hankkeiden eteenpäin viemiseen sekä asioiden priorisointiin.

Rsult on mukana muutoksessa joustavana kehittämisen kumppanina. Yhteistyö on jatkunut jo vuosien ajan, kehitystarpeiden mukaan joustavasti resursoiden. Rsult on toiminut kehityspäällikön roolissa strategian sparrauksesta, johtamisen tehostamisen kautta konkreettisiin kehityshankkeiden toteuttamiseen ja resurssointiin.

Rala rakentamisen edelläkävijä kehittämässä digitaalisuutta

Suomen rakentamisen toimialassa tehdään useampaa digitaalisuuden lisäämiseen tähtäävää hanketta. Ralankin digitaalisten palveluiden määrä ja merkitys on kasvanut viime vuosina. Ralan tuotteisiin, RALA-pätevyys ja RALA-sertifikaatti, liittyvät tiedot asiakasyrityksista on välitettävissä ulkoisiin järjestelmiin. Rala on kehittänyt kokonaan uuden digitaalisen tuotteen: Kuivaketju10 joka on läpinäkyvä toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallinnalle. Parhaillaan Rala uudistaa ja nykyaikaistaa operatiivista järjestelmää mahdollistaakseen, että jatkossakin digitaalistentuotteiden tekeminen on helpompaa. Nyt meneillään olevilla hankkeilla Rala tulee integroimaan palveluita osaksi rakentamisen projektin järjestelmiä.

ICT johtamisen valiokäytäntöjä, myös pieneen organisaatioon, Rsultin tuella. Ralan ICT-ympäristöä on kehitetty koko 20 vuotisen historan ajan. Viime vuosien Ralan linjaukset digitaalisuuden merkityksestä ovat antaneet mahdollisuuden uudistaa Ralan ICT kokonaisuutta sekä teknisesti, että johtamisen osalta. Pienessä organisaatiossa kehittämisen muutokset tehdään ketterästi, valiokäytäntöjä sopivasti hyödyntäen.