Nykyaikainen sopimushallinta perustuu elinkaariajatteluun ja jatkuvaan parantamiseen

Muuttuvassa maailmassa menestyvät ne, jotka osaavat hyödyntää sopimusten elinkaaren hallinnan (CLM) yritysten ekosysteemissä

Mitä on CLM?

Contract Lifecycle Management

Nykyaikainen sopimushallinta perustuu elinkaariajatteluun ja jatkuvaan parantamiseen, puhutaan sopimuksen elinkaaren hallinnasta.

Se on ennakoivaa ja metodiin perustuvaa sopimusten hallintaa.

Siinä sopimuksen tavoitteiden ja velvoitteiden täyttämistä seurataan koko sopimuksen voimassaolon ajan aina ensimmäisistä keskusteluista sopimuksen päättämiseen.

Miksi sopimuksen elinkaaren hallinta on tärkeää?

Nykyaikaiset organisaatiot ja yritykset eivät toimi tyhjiössä. Ne ovat sidoksissa moniin muihin ja luovat lisäarvoa asiakkailleen. Jokaisessa näistä linkeistä on joukko sopimuksia ja odotuksia, jotka ovat tärkeitä molemmille osapuolille. Tämän tueksi yleensä molemmat osapuolet laativat ja allekirjoittavat sopimuksen.

Kysynnän ja tarjonnan suhteen ylläpitäminen vaatii huomiota strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla. Koska tämä suhde pyörii sopimusten ympärillä, sopimuksia on hallittava. Tämä on aivan liian tärkeää jätettäväksi hankinta- ja lakiosastoille.

Ammattimainen sopimushallinta auttaa saamaan sopimuksista irti kaiken hyödyn. Tehottomuus vähentää toimittajan marginaalia ja tilaajan käyttöastetta.

Sopimusten elinkaaren hallintaa vaaditaan yhä useammin asiakkaan tai viranomaisen taholta. Vastuut eivät rajoitu omaan toimintaan vaan se ulottuu omiin palaveluntoimittajiin.

Toimitettavaan palveluun tai tuotteeseen liittyvät vastuut eivät rajoitu vain omaan toimintaan, vaan vastuu pitää ottaa koko ekosysteemistä.

Elinakaaren hallinnan puute johtaa sopimusten eroosioon, niistä ei saada yli ajan alunperin sovittua hyötyä.

Sopimuseroosiolla tarkoitetaan sitä ilmiötä jossa olemassa olevia sopimuksia ei hyödynnetä täysmääräisesti. Ei toimiteta tai osteta kaikkia sopimukseen kuuluvia palveluita.

Tutkimusten mukaan elinakaaren hallinnalla on 9,2% lisätuoton potentiaali.

Vaikka kyse on hallintamallista on elinkaaren hallinnalla saavutettavissa tuottoja.

CLM osaamisen kehittämisen palvelumme

CLM menetelmänä käytämme Hollantilaista CATS CM® menetelmää.

Menetelmä

CATS CM® on toimiva menetelmä sopimusten elinkaaren hallintaan

Konsultointi

Rsult konsultoi sopimushallinan haasteissa

Koulutus

Rsult ja CMPartners kouluttavat CATScm menetelmää

Sopimuksen elinkaaren hallinnan menetelmä

CATS CM® on Hollantilainen sopimuksen elinkaarenhallintaan kehitetty metodologia. CATS CM® pyrkii vastaamaan tyypillisimpiin elinkaaren hallinnan haasteisiin ja on menetelmänä ohjelmistoista riippumaton. Menetelmän esittely löytyy täältä: www.cats-cm.com

Menetelmä on skaalautuva, joustava, liiketoimintalähtöinen lähestymistapa sopimusten hallitsemiseksi ja sopii niin tilaaja- kuin toimittajaorganisaatioille ja sitä voidaan käyttää niin julkisen kuin yksityisen sektorin organisaatioissa.

Sen tavoitteena on edesauttaa sopimusten elinkaaren hallinnan toimintamallien ja osaamisen käyttöönottoa organisaatiossa antaen mahdollisuuden hallita ja toteuttaa sopimuksia ennakoivasti keskittyen sopimustavoitteiden monipuolisuuteen ja muutostarpeisiin. Menetelmäkuvauksen lisäksi CATS CM®  antaa työkaluja sopimusten hallinnan käytännöille ja prosesseille.

Suuri määrä organisaatioita on valinnut CATS CM® :n sopimushallintaprosessiensa standardiksi , Euroopassa menetelmä on käytössä laajalti energia-, logistiikka-, ICT-, rakennus- ja finanssitoimialoilla.

Sopimuksen elinkaaren hallinnan konsultointi

Hallintamallien käyttöönotto edellyttää

  • Viitekehystä, kuten ITIL, Gobit jne – sopimushallinan osalta viitekehyksenä toimii CATS CM
  • Hyvää lähtötilanteen ymmärrystä ja tavoitetilan määrittelyä – hallinnan kehittäminen on aina muutoshallinnan projekti, jossa taustalla pitää olla iso kuva, mutta tekeminen kannattaa vaiheistaa sopiviin palasiin
  • Muuotsjohtamisen osaamista – muutos tapahtuu viimekädessä ihmisten muuttuneina toimintatapoina, joten onnistuminen edellyttää muutosjohtamisen osaamista
  • Oikeat, toimintaa tukevat työkalut – työkalujakin tarvitaan ja epäonnistunut työkaluvalinta voi vesittää koko hankkeen

Meillä on monipuolinen kokemus tukea asiakkaitamme muutoksen polulla. Hallintamallien kehittäminen on yksi keskeinen osaamisalueemme, nyt nyös sopimuksten elinkaaren hallinta. Voimme tarjota kaikkiin edellä mainittuihin muutosjohtamisen osa-aluisiin konsultointia, valmennusta ja koulutusta.

Ota ihmeessä yhteyttä, niin keskustellaan miten voimme olla avuksi.

Sopimuksen elinkaaren hallinnan koulutus

CATS CM Parhaat käytännöt -kirja

Contract management with CATS CM® version 4: From working on contracts to contracts that work (Best Practice).

Kirja kuvaa CATS CM menetelmän keskeiset periaatteet ja parhaita käytäntöjä.

Kirjan voit ostaa Amazon kirjakaupasta tai suoraan meiltä. Pidämme kirjoja varastossa, joten toimitus voi olla nopeampi ja voimme antaa määräalennuksen.

CATS CM Core – verkkokurssi

Core on CATS CM menetelmän verkkokurssi. Kurssin suorittaminen edellyttää noin yhden päivän ajankäyttöä. Kurssin suoritettuasi voit suorittaa testin oppimastasi ja saat osallistumistodistuksen.

Verkkokurssin voit ostaa CATS CM Academystä tai suoraan meiltä. Jos organisaatiostasi osallistuu useampi oppilas, kannattaa ehdottomasti olla meihin yhteydessä ja kysyä määräalennusta

CATS CM -Rsult paketit

Rsult tarjoaa muutamia paketoituja ratkaisuja kuten:

  • Osta kirja ja verkkokurssi paketissa
  • Tuettu verkkokurssi, sisältää oman oppimisympäristön, suomenkielisen termistön ja valmentajan sparauksen

Kysy lisää edellä mainituista ja muista Rsultin tarjoamista oppijan palveluista.

CATS CM Foundations -koulutus

Foundation koulutus on kahden päivän luokkakoulutus CATS CM menetelmästä.

Foundation koulutuksen jälkeen saat osallistumistodistuksen ja sinulla on mahdollisuus suorittaa CATS CM sertifikaatti.

Keväällä 2022 Foundation koulutukset toteutetaan yrityskohtaisina toteutuksina ja Englanniksi. Kysy tarkemmin toteutuksista.

CATS CM Practitioner -koulutus

Practitioner koulutus on kolmen päivän luokkakoulutus CATS CM menetelmästä.

Practitioner koulutukseen sisältyy omien sopimusten arvioiontia osana koulutusta.

Keväällä 2022 Practitioner koulutukset toteutetaan yrityskohtaisina toteutuksina ja Englanniksi. Kysy tarkemmin toteutuksista.

Rsult - Sopimuksen elinkaaren hallinta

Kysy lisää, liity sisäpiiriin

Aihe kiinnostaa ja haluan kuulla lisää.

”Sisäpiiri”

Viereisen yhteydenottolomakkeen kautta pääset meidän CLM ”sisäpiiriin”. Emme spämmää, vaan kerromme ajankohtaisia näkemyksiä CLM:stä ja avointen valmennustemme aikatauluista.

Kysymyksiä – vastauksia

Voit laittaa myös kysymyksiä CLM konsultointeihin, koulutuksiin ja valmennuksiin liittyen.