Rsult - Tarina Rsult -nimen takaa

Enemmän hyötyä ICT:stä on ollut meidän kantavana intohimona yrityksen synnystä vuonna 2010 tähän päivään ja tulevaisuuteen. Lisäarvoa on rakennettu monelta tasolta, ylätason strategioista aina ruohonjuuritason käytännönläheisiin projekteihin. Viime vuosina ICT on luonut käsiemme kautta myös uutta liiketoimintaa, ICT:tä on nostettu tukiroolista oikeutetusti eturivin toimijaksi.

Yhtiön nimi ProCio on osittain sanaleikkiä. ”Pro” kääntyy merkityksiin ”jonkun puolesta” ja ”ammattilainen”. CIO taasen on titteliagronyymi Chief Information Officer suomeksi tietohallintojohtaja.

Uudistumisen ja oman liiketoiminnan muotoilun aika alkoi keväällä 2017. Tuolloin linjattiin, että arvolupaukselle haetaan lisää kaikupohjaa laajentamalla osaamiskirjoa myös toiselle puolelle pöytää. 2018 tarjoomamme laajeni uusien osaajien myötä kattamaan ICT:n ostamisen ja hyödyntämisen lisäksi ratkaisumyynnin kehittämisen. ”Molemmilla puolilla pöytää” arvolupausta on hiottu ja testattu 2018 lähtien ja asiakkaiden vastaanotto on ollut hyvä. Nyt samassa paketissa on ICT ostamisen ja hyödyntämisen osaaminen, sekä ratkaisumyynnin valiokäytännöt.

Enemmän arvoa asiakkaille

Arvolupauksen laajennuttua ProCio nimi alkoi tuntua rajoittavalta. ProCio ei kuvaa parhaalla tavalla nykyosaamistamme eikä tulevaisuuden tavoitetilaa.

Omien oppiemme mukaan apua kysyttiin myös asiakkailtamme. Asiakkaamme ovat toistuvasti kuvanneet meitä kiteytetysti:

Autatte meitä saavuttamaan tuloksia, piste

Tästä ajatuksesta kumpusi uusi markkinointinimi Rsult ja mukaan vielä piste.

Ymmärrys ja kokemus molemmilta puolin pöytää on pääomaa, josta asiakkaamme hyötyvät merkittävästi yhteisissä projekteissamme.

Kiitos asiakkaillemme rohkeudesta ja luottamuksesta –  olemme saaneet kasvaa, oppia, uudistua ja onnistua projekti kerrallaan. Muuttuvassa maailmassa tarvitaan erilaista osaamista ja vaihtuva määrä resursseja. Autamme mieluusti kasvu- ja kehityshakuisia yrityksiä onnistumaan ja saavuttamaan tavoitteet – tekemään tulosta. Parhaassa tapauksessa muutamme samalla yhdessä pienen palan maailmaa.