Konfliktinhallinta – kuinka pääset ulos konfliktista jalat kuivina?

1.12.2022 Mikko Paalasmaa

Vanha sanonta sanoo: ”Parempi laiha sopu kuin lihava riita”. Ensimmäinen luonnollinen mieleen tuleva asia riidan ratkaisuun onkin usein kompromissi. Tehdään edes jonkinmoinen kompromissi, ja eikun elämässä eteenpäin. 

Ennen kuin ryhdyt neuvottelemaan, määrittele ensimmäiseksi itsellesi merkitykselliset asiat ja tavoitteet. Sen jälkeen syvennytään vastapuolen vaateisiin. Miksi he vaativat sitä, mitä vaativat? Ja onko vaade vain verho todelliselle ongelmalle tai tarpeelle? Konfliktinhallinta vaatii syvän ymmärryksen erityisesti muiden tarpeista.

Joskus rehellinen kompromissi on varsin hyvä vaihtoehto. Kun ongelman merkitys on vähäinen, siihen on turha uhrata aikaa ja vaivaa. Jos taas ongelmalla ja sen ratkaisulla on suurempi merkitys, kannattaa sen ratkaisemiseen pysähtyä. 

Erota ihmiset ja asiat toisistaan 

Konfliktilla tarkoitetaan tässä yhteydessä työkontekstissa syntyviä asiaan tai henkilöiden väliseen kanssakäymiseen kohdistuvia riitaisia tilanteita. On tärkeää erottaa ihmiset ja asiat toisistaan. Jos ongelma on vain ihmisissä, jää vaihtoehdoksi joko vain kestää heitä tai etsiä mahdollisuutta neuvottelutiimin korvaamiseen toisilla henkilöillä. Kannattaa pohtia, kuinka hedelmällistä neuvottelu on tulehtuneissa henkilösuhteissa ja saavutetaanko nykyisellä neuvottelutiimillä paras mahdollinen lopputulos. Kun mahdollisuutta henkilövaihdokseen ei ole, kannattaa ottaa aikalisä ja antaa pahimman pölyn laskeutua ennen neuvotteluiden jatkamista. 

Ensinnäkin meidän tulee ymmärtää, että kaikilla osapuolilla on oma käsityksensä siitä, mikä heidän mielestään on oikeudenmukaista.

Ymmärrä toisen näkökulma 

Konfliktitilanteissa meillä on usein taipumuksena yrittää oikoa toisen henkilön tai ryhmän käsityksiä ja oletuksia. Miksi me olemme oikeassa ja he väärässä. Useinkaan tämä lähestymistapa ei laukaise konfliktia, vaan pahentaa sitä. Kukapa haluaa tulla sormella osoitetuksi mielipiteidensä, halujensa tai tarpeidensa suhteen.  

Ensinnäkin meidän tulee ymmärtää, että kaikilla osapuolilla on oma käsityksensä siitä, mikä heidän mielestään on oikeudenmukaista. Se, mikä meistä on oikeudenmukaista, ei heidän mielestään ole ja päinvastoin. Mikäli pystymme näkemään ja ymmärtämään toistemme näkökulmat, on ratkaisun saavuttaminen helpompaa.  

Tulehtuneissa suhteissa kannattaa palkata ulkopuolinen sovittelija. Sovittelija kuuntelee molempia osapuolia ja auttaa heitä näkemään mahdollinen ratkaisu sekä pääsemään siihen.  

Älä uhkaile lakimiehellä 

Jännitteiden kärjistymistä ja uhkailua kannattaa välttää tekemällä provokatiivisia toimenpiteitä. Ota-tai-jätä-tarjousten tekeminen ei yleensä ole hedelmällistä. Uhkauksiin vastataan usein vastauhkauksin, joka vain pahentaa konfliktia.  

Käytettäessä uhkausta, sen tulee olla tietoista ja seuraukset tulee ymmärtää. Hedelmällistä, pidempiaikaista yhteistyötä on turha odottaa avoimien uhkausten jälkeen. Oma lukunsa ovat sitten oikeudenkäynnit ja niillä uhkailut. Kaikki muut polut tulee olla käytynä ennen oikeusprosessin esiin ottamista. Pahimmillaan ne pilaavat vain oman maineen. On kuitenkin syytä tunnustaa, että joskus lakimiehellekin on paikkansa. 

Haasteiden selvittelyssä kuunnellaan herkällä korvalla mitä ja miten meille sanotaan.

Selvitä ongelman juurisyy 

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun päästään ulos me-vastaan-he-asenteesta. Tähän tarvitaan empatiaa, kykyä ymmärtää toisen osapuolen mahdolliset haasteet päämäärän saavuttamisessa.  

Haasteiden selvittelyssä kuunnellaan herkällä korvalla mitä ja miten meille sanotaan. Yhteistä tavoitetta korostamalla aikaansaadaan reilu ja kestävä sopimus, josta on hyvä ponnistaa yhteistyöhön.  

Joskus todelliset ongelmat piiloutuvat näennäisongelmien taakse. Yleisin ongelman aiheuttaja on raha. Koetaan, että toisen osapuolen voitto on toisen osapuolen tappio. Raha on helppo kiistan aiheuttaja, kun todelliset syyt halutaan peittää. Esimerkiksi koetaan, että toinen osapuoli ei kunnioita tai aina riittävästi huomiota. Tällöin kannattaa kuunnella herkällä korvalla mitä ja miten asioita ilmaistaan ja yrittää löytää itse pihvi asian takaa. Kun juurisyyt on löydetty, niiden ratkaisemiseen kannattaa löytää luovia ongelmanratkaisutapoja. Kun piilotetut ongelmat tai huolet saadaan ratkaistua, syntyy osapuolten välille usein vahvempi side. Toinen osapuoli kokee, että häntä on kuultu ja hänen ongelmansa on otettu tosissaan. Se vahvistaa suhdetta ja usein lisää jaettavan kakun kokoa.  

Ota huomioon olosuhteet 

Usein ehdoton pysähdys neuvotteluille on, kun osapuolten välille syntyy ristiriita erilaisista arvopohjista. On hankala tehdä yhteistyötä, jos osapuolten ydinarvot ovat ristiriidassa keskenään.  

Ei kuitenkaan  pidä sortua pitämään pyhinä ns. näennäispyhiä arvoja. Olosuhteet kannattaa huomioida. Miksi minun kannattaa neuvotella, mitä hyötyä siitä on? Osapuolten kannattaa tällöin kuunnella toisiaan herkällä korvalla, jotta luottamus saavutetaan. Edut ja neuvottelun päämäärä, jota kohti askelletaan, tulee olla selkeästi määriteltynä.  

Kuinka pääset eteenpäin neuvotteluissa?   

 
Tunnista ja tunnusta toisen osapuolen huolet  

  • Etsikää yhdessä ratkaisua. Ratkaisu löytyy, mikäli se on ratkaistavissa, jos vain on tahtoa.  
  • Ne, jotka käyttävät aikaa toisen huolten tunnistamiseen ja tunnustamiseen, välttyvät usein  myönnytysten tekemiseltä. Kun ymmärrät miksi, on ratkaisu helpompi löytää.  

Auta toista säilyttämään kasvonsa. Mikäli olet nolannut tai nöyryyttänyt toista osapuolta, et saa heiltä vastakaikua, ainoastaan katkeruuden ja tulet mahdollisesti kampitetuksi myöhemmin. Esimerkiksi, jos saavutettu sopimus täytyy vielä vahvistaa toisaalla ja vastapuoli on sen suosittelija, he saattavat suositella sopimuksen hylkäämistä. Se, miltä asioiden annetaan näyttää ulospäin, saattaa olla kriittistä sovun syntymiselle.  

Auta vastapuolta ymmärtämään oma parhaansa. Mikä on se vaihtoehto, ellei sopua synny? Lihava riita, joka tulee kalliiksi, suhteiden katkeaminen, työmaan edistymisen hankaloituminen jne? Kaikelle on aina hintalappu, jota tulee punnita tarkasti – ja auttaa vastapuolta ymmärtämään se myös. Ilkeä ei kuitenkaan saa olla. Tämän ymmärtämään auttamisen voi tehdä myös kohteliaasti – varsinkin, jos suhteen on pakko jatkua ja toimia myös tulevaisuudessa. Ilkeily johtaa vain omaan mainehaittaan pitkällä aikavälillä.  

Pidä yllä avointa keskusteluyhteyttä. Tällä vältetään ongelman tai riidan eskaloituminen vielä suurempaan mittakaavaan ja vältetään virheellisten oletuksien syntyminen.   

Älä unohda omaa etuasi – joskus voitonhalu hämärtää ajattelua. Pidä mielessä omat todelliset intressisi ja kuinka saavutat ne parhaiten. Kuinka paljon olet valmis maksamaan vain saadaksesi sanoa ”voitin”? Muista vanha sanonta: ”Suomalainen on valmis maksamaan satasen, ettei naapuri saa viidenkympin etua”. Kun unohdat intressisi, menetät mahdollisuutesi neuvotella.