Lassi

Kortesniemi

Junior Konsultti

Olen 21-vuotias konetekniikan opiskelja Aalto-yliopistosta, pääaineena lentotekniikka. Poikkitieteellinen osaaja, jolta luonnistuu niin musiikki, lentäminen, suunnittelu ja erityisesti suun soitto! Lupakirjalentäjä vuosimallia 2020. Maalilennokkimies vuosikurssia 2/22.
Koneinsinöörikillan konepajajaosvastaava vuonna 2024.
Kamariorkesteri Juvenalian alttoviulujen äänenjohtaja 2022-2024.
Neljä musikaalituotantoa ja lukemattomia konsertteja takana. Nuoresta iästä huolimatta paljon maailmaa nähnyt ja elämää kokenut moniosaaja.

Puolen päivän neuvotteluvalmennus uudessa verkkoympäristössämme! 

5.6.2024 Lassi Kortesniemi

Keskiviikkona järjestetty puolen päivän neuvotteluvalmennus uudessa päivitetyssä verkkoympäristössämme! Harjoitus oli menestys ja osallistujat saivat oikeita käytännön taitoja ja itsevarmuutta tosielämän neuvottelutilanteisiin. 

Aamu alkoi esittelykierroksella, jossa osallistujat esittelivät itsensä ja loivat rennon ja kannustavan ilmapiirin. Aloitus loi positiivisen pohjan koko kurssille. Tämän ja esitietokyselyn perusteella pohjustettiin jo aloituksessa aihealueen perusasioita ja oivalluksia, jotta osallistujien osaamistason eroja saatiin kurottua umpeen ja itse koulutuksessa päästiin keskittymään syvempiin asioihin.  

Seuraavaksi pidimme 45 minuutin oppitunnin neuvottelun teoriasta. Oppitunti tarjosi kattavan yleiskuvan olennaisista menetelmistä ja terminologiasta! Havainnollistavat esimerkit ja diaesitys pitivät osallistujat hereillä. Teoriaosuuden aikana oli mahdollista esittää kysymyksiä valmentajan esittämien kysymysten lisäksi. Teorianosuuden päätyttyä, oli aika panna teoria käytäntöön! 

Esityksen jälkeen, kahvitauon siivittämänä, osallistujille jaettiin tekstitiedosto ja ohjeet seuraavaan harjoitukseen, eli neuvottelusimulaatioon. Simulaatioon valmistautumiseen käytettiin puoli tuntia, jotta kaikki osallistujat olivat kunnolla valmiina simulaatiota varten. Osallistujat jaettiin pareihin ja heille annettiin roolit realistisessa neuvotteluskenaariossa sekä kummallekin osapuolelle oma esitietopaketti.  

Käytännön simulaatio on oleellinen osa valmennusta ja tärkeä oppimistilanne. Simulaatio oli sekä mukaansatempaava, että haastava, ja osallistujat pääsivät soveltamaan uutta tietämystään dynaamisessa ympäristössä. Valmentajat kävivät vuoron perään jokaisen parin neuvottelussa tekemässä muistiinpanoja ja tarkistamassa, että tehtävä toteutetaan oikein.  

Simulaation jälkeen pidimme yhteisen palautetunnin. Palaute on korvaamaton osa valmennusta, sillä siinä käytiin läpi osallistujien suorituksia ja annettiin rakentavaa palautetta heidän neuvottelutaitojensa parantamiseksi. Valmentajat antoivat ensin yleisen palautteen ja pointteja mihin kiinnittää huomiota, jonka jälkeen jokaiselle parille annettiin yksilöllinenn palaute siitä, mikä meni hyvin ja mitä ottaa jatkossa huomioon. Kaikilla osallistujilla oli monta uutta asiaa, jonka olivat oppineet simulaatiossa, ja vielä enemmän palautteesta kumpuavia oivalluksia.  

Voin henkilökohtaisesti koulutuksen käyneenä sanoa, että olin yllättynyt siitä, miten itse toimin neuvottelutilanteessa. Vaikka olin etukäteen uskonut ottavani kaikki aspektit huomioon, tuli silti valmentajilta hyvin olennaisia asioita mitkä olivat unohtuneet ja mikä oli mennyt pieleen ja siinä kyllä näköala avartui. Niin kuin vanha sanonta kuuluu, ei sitä tiedä, mitä ei tiedä. Sitä varten valmentajat ovat näyttämässä ja huomauttamassa asioista mitä ei itse tule edes ajatelleeksi! 

Kaiken kaikkiaan valmennus oli poikkeuksellisen onnistunut, ja osallistujien antama palaute oli ylivoimaisen positiivista. Valmennuksen virallisen osuuden päätyttyä, kaikki osallistujat jäivät alustalle vielä keskustelemaan ja sparrailemaan neuvottelutaitoja innostuksen kannattelemana. Päivä oli täynnä oppimista, kasvua ja käytännön soveltamista ja jätti osallistujat paremmin varustelluiksi tulevia neuvotteluja varten.  

Harva asia on yhtä palkitsevaa kurssin päätteeksi, kuin nähdä valtava määrä hehkulamppuja syttyvän osallistujien päiden päälle!