Saneeraustyömaan sujuvampi arki

14.11.2022 Mikko Paalasmaa

Työnjohtajat ja projektipäälliköt ovat avainasemassa, kun puhutaan arjen sujumisesta työmaalla. He luovat hengen ja varmistavat yrityskulttuurin jalkautumisen työmaalle. Sujuvampi arki voidaan varmistaa monin keinoin jo ennen työmaan aloitusta – kaikki lähtee yrityskulttuurista. Mitkä ovat ne arvot, joiden mukaan toimitaan.  

Yhteisen luottamuksen rakentaminen aloitetaan jo asiakkaan ensitapaamisessa. Maine – positiivinen tai negatiivien – on kiirinyt usein jo ennalta mainemielikuvana. Seuraavassa joitakin keinoja parempaan arjen sujuvuuteen. 

Rakennusmiehet kodissa – uhka vai mahdollisuus? 

Korjausrakentamisen pelikenttä on monisyisempi kuin uudisrakentamisen. Tässä artikkelissa perehdymme korjaus- ja saneerausrakentamisen asiakaskokemukseen ja konfliktien hallintaan. Korjausrakentamisen haasteena on, että työmaana on usein asiakkaan koti. Urakkasuunnitelmasta riippuen asiakas saattaa asua työmaan keskellä, mikä vaikeuttaa työmaan arkea entisestään. Hyvin hoidettuna työmaan sujuva arki on mahdollisuus merkittäviin lisämyynteihin, huonosti hoidettuna lopputuloksena voi olla riitainen projekti. 

Sähköjäniksestä luottourakoitsijaksi 

Haluatko olla alan tunnettu luottourakoitsija ja pysyä pois vähäkatteisista hintakisoista? Tällöin ei tarvitse tapella verissä päin muiden kanssa seuraavasta projektista. Entä miten tällainen asema saavutetaan? 

Siten, että erotut eduksesi kilpailijoista: toimimalla arjessa hieman paremmin ja hieman nopeammin kuin kilpailijasi. Tämä tuo mukanaan toivottua kasvua ja positiivista mainetta, mikä ruokkii itseään synnyttämään kasvun kierrettä. 

Sujuvampi arki

Helppoja tapoja ovat ystävällisyys, kohteliasuus ja huomaavaisuus arjen keskellä. Ne eivät ole meiltä pois, mutta auttavat rakentamaan sujuvampaa työmaata ja positiivista yritysimagoa mitä suurimmassa määrin. Tämä ei tarkoita kynnysmattona olemista, vaan kohtaamiemme ihmisten huomioimista. Vähimmillään se on tervehtimistä, käytännön arjessa pysähtymistä aidosti kuuntelemaan asiakkaan ongelmaa ja ratkaisemaan sitä kaikkien osapuolten eduksi. 

Rsult - Saneeraustyömaan sujuvampi arki

Kommunikoi selkeästi

Kiinnitä huomiota kokouksiin ja palavereihin valmistautumiseen – tiedä missä mennään. Ongelmakohdat ja haasteet sekä niiden ratkaisuehdotukset ovat valmiiksi mietittynä. Varmista, että tarvittavat kirjaukset tulevat tehdyksi oikeilla sisällöillä. Kaikista sovituista asioista on vähintään sähköpostilla kuitatut hyväksynnät.   

Selkeällä ja oikea-aikaisella kommunikaatiolla syntyy vähemmän väärinymmärryksiä ja parempi asiakassuhde. Muistetaan, että huonoilla viesteillä on kiire ja hyvät ehtii aina kertoa myöhemminkin. 

Työmaan siisteys 

Kuinka suojaukset, purkujätteen lajittelu, käytettävän tavaran varastointi ja siivoukset työmaalla on hoidettu? Vaikka työnjälki olisi priimaa, mutta työmaa on kaaoksessa materiaalien jäljiltä, pistää työmaasta syntyvä mielikuva epäilemään myös työnjälkeä. 

Sosiaaliset tyylit

Käyttäytymisen – oman ja vastapuolen – ymmärtäminen on olennainen osa kommunikaatio- ja neuvottelutaitoa. Kun ymmärrämme omaa sosiaalista tyyliämme, meidän on helpompi tunnistaa keskustelukumppanimme tyyli, hänen tapansa ilmaista itseään. Kykyämme toimia erilaisten ihmisten kanssa ja kuinka pystymme mukauttamaan omaa toimintaamme vastapuolesta riippuen voi harjoitella tiettyyn pisteeseen asti. Joustavuutemme rajat vaihtelevat oman itsen ympärillä tilanteesta ja oman luontaisen liikkuvuutemme mukaan. 

Lue lisää täältä, kuinka saat asiat hoidettua mahdottomien ihmisten kanssa

Hankalat tyypit

Toisinaan asiakkaina on hankalia tyyppejä. Miten heidän kanssa kommunikoidaan tyylikkäästi ja saada oma sanoma perille? Tärkein asia on puhua samaa kieltä vastapuolen kanssa. Maallikolle ei saa puhua ammattislangia, vaan asiat tulee selittää selkosuomella ymmärrettävästi. Toiseksi tulee kuunnella, mitä asiakkaalla on sanottavanaan – löydä villakoiran ydin sanoman takaa. Ainahan se mitä sanotaan ei ole se kivi kengässä.  

Kerro itse omin sanoin takaisin, mitä kuulit ja miten ymmärsit sinulle kerrottu. Etsi yhdessä ratkaisua ongelmaan – tai sano suoraan, ettet pysty ratkaisemaan tai vaikuttamaan asiaan. Tällöin kannattaa kysyä haluaako vastapuoli itse olla suoraan yhteydessä tai otetaanko häneen yhteyttä asian tiimoilta ja sellaisen henkilön toimesta, joka voi vaikuttaa ongelman ratkaisemiseen. Henkilö tulee aina nimetä ja muistaa kertoa ko. henkilölle käydystä keskustelusta. MUISTA, kaveria ei saa laittaa bussin alle niin, että tilanne tulee eteen uutena ja yllättävänä.  

Oma henkilökohtainen reviiri pitää pitää. Toisilla se on suurempi, toisilla pienempi – sen ylittämistä ei tarvitse sallia. Epäasiallisuuksista kannattaa aina ilmoittaa vähintään omalle esimiehelle  / tiimille. Näin muut osaavat varautua ja ottaa huomioon vastaavat tilanteet. Niihin tulee puuttua esimiesten taholta. 

Konfliktien hallinta

Syntyneitä konflikteja voi madaltaa ja parhaimmillaan ennaltaehkäistä omalla toiminnalla. Alla muistutuksena lista itsestäänselvyyksiä, jotka kannattaa muistaa arjen kiireessä.  

Rsult - Saneeraustyömaan sujuvampi arki

Tärkein: Älä provosoidu kun provosoidaan. Kun maltat mielesi, aivot toimivat paremmin ja löydät helpommin ulospääsyn tilanteesta kuivin jaloin. 

Ongelmatilanteissa puhutaan helposti toisen ohi ja kumpikaan ei ymmärrä toisen näkökulmaa. Ratkaisevaa ulospääsyssä on löytää ne yhteiset lasit, joiden läpi asiaa tarkastellaan. Kumpikaan osapuoli ei jyrää toista ja löydetään ratkaisu, jossa kumpikaan ei saa etua toiseen nähden. Oma selusta täytyy kuitenkin aina muistaa turvata. 

Neuvottelut

Jokainen meistä neuvottelee useita kertoja päivässä. Omia taitojaan voi parantaa harjoittelemalla. Valmistautuminen on kaikkien neuvotteluiden a ja o. Parempaan lopputulokseen päästään, kun pysähdytään miettimään, mikä on minun tavoitteeni ja vastapuolen tavoite – paras mahdollinen, sekä alin hyväksyttävissä oleva ratkaisu. Mieti vielä perustelut, miksi kukin haluaa sen mitä haluaa, mitä olet valmis hyväksymään ja millä ehdoilla. Kumpikin neuvottelijoista saa itselleen parhaan mahdollisen tuloksen pysähtymällä hetkeksi ja kysymällä toiselta, mitkä ovat hänen tarpeensa ja intressinsä. 

Kuuntelu ja kuunteleminen

Tärkeintä on pysähtyä kuuntelemaan ja myös kuulla, mitä meille kerrotaan. Reagoida kerrottuun edes jotenkin, vaikka vain pään nyökytyksin, että toinen osapuoli kokee tulleensa kuulluksi. Hyvillä kuuntelijoilla on taito kysyä kysymyksiä ja kuunnella sanoja tarkasti. Oma kommunikaatiotyylimme ja käyttäytymisemme vaikuttaa siihen, kuinka muut näkevät meidät ja reagoivat meihin. Pystymme välttämään konflikteja ja väärinkäsityksiä kiinnittämällä erityistä huomiota siihen, kuinka ympärillämme olevat ihmiset kommunikoivat. Tiedostamme ja mukautamme viestintätyyliämme täydentämään toisen osapuolen tyyliä. Tämä mahdollistaa tuottavuuden ja harmonisen työympäristön ylläpitämisen. 

Ja muista, aina kannattaa kysyä, jos jotain jää epäselväksi. Et voi tietää mitä toinen ajattelee. Tällä vältetään suurin osa ongelmatilanteista jo ennakkoon. Taitavan neuvottelijan tunnusmerkki on erimielisyyksien ja jännitteiden käsittely loukkaamatta, vähättelemättä tai aliarvioimatta vastapuolta. 

Ja lopuksi: Muistakaa keskinäinen sparraus. Työkaverin kanssa on helpompaa pohtia ratkaisuja eteen tuleviin ongelmatilanteisiin. Ongelma tuntuu usein pienemmältä, kun siitä on kertonut jollekulle. Ratkaisuvaihtoehtoja on helpompi pohtia yhdessä. Yhdessä löytyy usein näkökulma, joka yksin pohtien olisi jäänyt syntymättä. 

Älkää unohtako hiljaisen tiedon siirron tärkeyttä – Se ei ole keneltäkään pois, vaan kasvattaa kaikkien osaamista!