Yhteistyö yli siilojen

9.6.2020 Mikko Paalasmaa

ICT-toimittaja voi parantaa omaa tekemistään huolehtimalla omista siiloista

Rsult - Yhteistyö yli siilojen

Vasemman puolen kuvassa on 5 teemaa, joita kehittämällä ICT-palveluntoimittajat voisivat tehdä parempaa yhteistyötä asiakkaan hankinnan kanssa. Kirjoitin opinnäytetyön Rsultille, jossa aiheena oli “5-steps for B2B ICT-service suppliers to co-operate more effectively with customers’ procurement on the Finnish market”. Aion tässä julkaisussa käsitellä opinnäytetyöni teemaa 4.

Neljäs teema opinnäytetyössäni on yhteistyö yli siilojen. Organisaation siiloja voidaan tarkastella Porterin arvoketjun näkökulmasta. Porterin arvoketjun ajatus on, että yrityksen eri prosessit tuottavat arvoa, joka yhdistyy ja kulkeutuu arvoketjun mukana asiakkaalle. Asiakkaalle tuotetun arvon määrä riippuu siitä, kuinka hyvin arvon tuottaminen onnistuu eri prosesseissa ja miten kommunikointi osastojen välillä sujuu.

Asian voi yksinkertaistaa esimerkillä: Teknologinen kehitys, kuten uusi järjestelmä, mahdollistaa nopean tiedon siirron organisaation sisällä. Tämä huomataan asiakkaan luona nopeana asiakaspalveluna, joka on tässä esimerkissä tuotettu arvo asiakkaalle.

Rsult - Yhteistyö yli siilojen
Porterin arvoketju

Tarkasteltaessa siilojen muodostumista arvoketjun näkökulmasta, voidaan ymmärtää, että eri osastojen välille muodostuu siiloja. Siiloilla kuvataan organisaation sisään muodostuvia ”rintamia” jotka vähentävät kommunikaatiota. Siiloja muodostuu, kun esimerkiksi yhteistyö lakkaa eri osastojen välillä, tällöin töitä jatketaan ympäristössä, jossa ei kommunikaatiota osastojen välillä ole. Siilojen muodostuminen organisaatioissa vähentää myös kilpailuetua, jos osastojen välinen yhteistyö ja kommunikaatio ei toimi.

Ratkaistakseen siilo-ongelman, monet yritykset ovat käyttäneet erinäisiä siiloja ylittäviä ryhmiä / tiimejä, jotka työskentelevät yhdessä. Toiset yritykset esim. Facebook käyttävät avoimia toimistoja ja ovat myös kehittäneet 6-viikkoa kestävän aloittelijan kurssin, jonka kaikki Facebookin rekrytoimien henkilöiden täytyy suorittaa. Kurssin suorittamisen jälkeen heidät sijoitetaan eri osastoihin kykyjensä mukaan. Kurssin aikana osallistujat ovat tutustuneet muihin osallistujiin ja tällöin muodostaneet henkilökohtaisen sisäisen verkoston eri osastoille. Tämän tarkoituksena on madaltaa kynnystä keskustella eri osastoilla työskentelevien kanssa ja lisätä luonnollista yhteistyötä.

<Edellinen Seuraava>

Linkki opinnäytetyöhön