Viisi vinkkiä parempaan asiakas – toimittaja yhteistyöhön

8.6.2020 Mikko Paalasmaa

Johdanto viiden vinkin blogipostauksiin

Rsult - Viisi vinkkiä parempaan asiakas - toimittaja yhteistyöhön

Opinnäytetyöni aiheena oli “5-steps for B2B ICT-service suppliers to co-operate more effectively with customers’ procurement on the Finnish market”.

Työ toteutettiin tutkimalla aikaisempaa kirjallisuutta sekä haastattelemalla muutamaa ICT-alan johdon henkilöä. 

Löysin 5 teemaa, joita ICT-palveluntoimittajat voisivat toteuttaa parantaakseen yhteistyötä asiakkaan kanssa. Viereinen kuva koostaa teemat.

Opinnäytetyön teemat on jaettu kahteen eri osaan; ”Customer focused” sekä ”Firm focused”. 

”Customer focused” ovat asiakaskeskeisiä asioita, joita täytyy huomioida, jotta voidaan kehittää asiakkaalle ratkaisu ja myydä se heidän tarpeidensa mukaan. 

”Firm focused” keskittyy siihen, mitä ICT-palveluntoimittaja voi omissa prosesseissaan ja toiminnassaan parantaa, jotta tuotettu arvo myös huomattaisiin asiakkaalla asti.  

Nämä viisi teemaa esitetään Rsult.fi sivuilla viiden sarjan blogipostauksina. Postauksissa esitellään myös mielenkiintoista materiaalia, jota löytyi tutkimisen aikana ja ei sisälly itse opinnäytetyöhön.

Opinnäytetyön teemat:

1. Ostajan näkökulman ymmärtäminen

2. Informaation kerääminen ja käyttö

3. Valmistaudu huolella

4. Yhteistyö yli siilojen

5. Sopimusten jatkuva hallinta

Linkki opinnäytetyöhön